CASE: OIKOTIE <3 MAANANTAI

Konseptoimme ja toteutimme asiakkaalle Oikotie <3 Maanantai brändikampanjan. Osallistava kampanja haastaa Oikotien kohderyhmää murskaamaan maanantaihin liittyvät kielteiset mielikuvat huumorilla ja positiivisella asenteella. Mikäli oma asennemuutos ei riitä tekemään maanantaista parempaa, kannattaa pohtia mihin muuhun alkavassa työviikossaan voi vaikuttaa.

Asiakas: Sanoma Digital
Tarve: Brändikampanjan konseptointi, suunnittelu ja toteutus
Palvelumme:  Konseptointi, Graafinen suunnittelu, Copywriting, Verkkosivu

KAMPANJASIVUN KONSEPTOINTI JA TOTEUTUS

Konseptoimme, suunnittelimme ja toteutimme oikotielovesmaanantai.fi-kampanjasivuston. Mobiilioptimoitu sivusto suunniteltiin asiakkaan omaa graafista ilmettä soveltaen. Osallistavaksi toiminnallisuudeksi kehitettiin maanantaimeemigeneraattori, jonka toteutuksessa huomioitiin ja minimoitiin väärinkäytösten riskit. Tutustu sivuun tästä.

OIKOTIE<3MAANANTAI ULKOASU

Kampanjan ilmettä suunniteltaessa huomioitiin asiakkaan vahva ja vakiintunut brändi. Asiakkaan brändiä soveltavan suunnittelun lisäksi kampanjailmeeseen kuului muun muassa erillisen logon suunnittelu ja käytetyn kuvamaailman valitseminen.

MEEMIGENERAATTORI & COPYWRITING

Kampanjatoteutukseen kuului meemigeneraattorin laatiminen ja siinä käytettävän sisällön suunnittelu. Generaattori suunniteltiin hyödyntämään monivalintaa, jossa käyttäjälle tarjotaan valmiit teksti- ja kuvavaihtoehdot, joista tämä muodostaa oman maanantaimeeminsä.